Sociale driegeleding

De meest omvattende inleiding in de sociale driegeleding, zeg maar de maatschappij-inrichting van Rudolf Steiner, vindt u in mijn boekje Vrijheid, gelijkheid, broederschap: grondslagen voor de maatschappij van morgen (Assen: Nearchus, 2013). Verkrijgbaar bij deze webwinkel.

Overige publicaties:

Driegeledingskrant (2014) – Rudolf Steiner als maatschappijvernieuwer

Een éénmalige krant van uitgeverij Nearchus over een nauwelijks bekende kant van Rudolf Steiner, die als ontwikkelaar van een nieuwe maatschappijvisie.  Met verschillende artikelen van mij – enkele staan hieronder en elders op deze website, maar via de link hierboven is de gehele krant als PDF downloadbaar.

Driegeledingskrant (2014) – Directe democratie  als kernstuk van de sociale driegeleding

Directe democratie – via bindende referenda en volksinitiatieven – is een consequente verwezenlijking van het principe van gelijkheid in het politieke en rechtsleven, en vloeit als zodanig direct uit de sociale driegeleding voort. Directe democratie biedt tegelijk een kanaal voor burgergroepen om stapsgewijs ook andere voorstellen uit de driegeleding stapsgewijs te realiseren. Interview met mij.

Driegeledingskrant (2014) – De sociale hoofdwet: altruïsme als fundament voor de samenleving

Volgens Rudolf Steiner’s ‘sociale hoofdwet’ is de samenleving des te welvarender naar mate elk lid daarvan het welzijn van de andere leden maximaal op het oog heeft. Dit volgt al uit het simpele gegeven van de arbeidsverdeling: niemand consumeert nog wat hij zelf produceert (in de zin dat niemand autarkisch is) maar iedereen produceert voor een ander. Dat gaat recht in tegen het neoliberale dogma dat egoïsme goed is voor de samenleving en heeft grote gevolgen voor de inrichting van de economie.

Seizoener (2013) – Maatschappij 3.0: vrijheid, gelijkheid en broederschap

Kort inleidend artikel in de maatschappijvisie van Rudolf Steiner: hoe ieder van ons het best tot zijn recht komt door vrijheid in het cultuurleven, gelijkheid in het rechtsleven en broederschap in het economische leven. Een nadere beschouwing hiervan levert verrassende conclusies op.