Internationale politiek

Driegonaal (2022) – Geopolitieke achtergronden van de Oekraine-oorlog: de Amerikaanse agenda voor Eurazië

Dit artikel betoogt dat Amerikaanse hoge politieke kringen doelbewust op de Oekraine-oorlog hebben aangestuurd om een hoger doel te bereiken: het uit elkaar drijven van Rusland en Europa en het bestendigen van de Amerikaanse dominante positie in de wereld.

Geopolitische Hintergründe des Ukraine-Krieges: die US-Agenda für Eurasien (Gegenwart, 2022)

De Duitstalige versie van bovenstaand stuk, verschenen in tijdschrift Gegenwart.

Motief (2001) – McWorld versus Jihad: achtergronden bij de ‘war on terrorism’

De aanslagen van 9/11 zijn onderdeel van een mondiale strijd tussen de sferen van ‘McWorld’ – het Amerikaanse globale kapitalisme – en ‘Jihad’, die zich vanuit allerlei heilsideologieën tegen McWorld verzet. Beiden doen een aanval op het middengebied van democratie en vrijheid, dat juist in Europa kan worden ontwikkeld.

Frontier Magazine (2001) – De familie Bush en Skull & Bones

Het Skull & Bones-genootschap, waar de beide presidenten Bush lid van zijn, hangt samen met een diepe tendens in de Amerikaanse politiek om de Amerikaanse invloedssfeer in de wereld zover mogelijk uit te breiden.