Europese Unie

Nexit Denktank (2021) – De Europese Unie: een katholiek-middeleeuwse impuls tegen democratie, vrijheid en vooruitgang

In de Europese Unie is een katholiek-middeleeuwse impuls aanwijsbaar die zich in alle aspecten uitdrukt en die direct samenhangt met haar ondemocratische karakter.  Dit artikel onderzoekt waar deze impuls vandaan komt en hoe deze kan worden getransformeerd.

Volkskrant (2016) – Respecteer volop de uitkomst van referenda

De uitkomst van het Oekraine-referendum moet worden gerespecteerd. We kunnen niet op de oude voet verder met de uitbouw van een steeds sterkere, machtiger EU. Referenda over Europese verdragen zouden de standaard moeten worden, en zelfs op EU-niveau kan directe democratie zorgen voor een tegenwicht tegen de huidige autocratische tendensen.

Motief (2014) – De katholieke oorsprong van de Europese Unie en haar transformatie

Rudolf Steiner voorspelde in 1924 dat katholieke krachten het Heilige Roomse Rijk uit de Middeleeuwen wilden heroprichten. Dit artikel laat zien dat de katholieke tendensen in de EU inderdaad overal aanwezig zijn, en wat we hiertegen kunnen doen.

Aardespiegel (2012) – moeten we nog verder met de euro

De Euro is ingevoerd om politieke redenen en heeft in economisch opzicht grote nadelen, omdat bijvoorbeeld de rentestand en de geldhoeveelheid niet langer aan lokale economische onstandigheden kunnen worden aangepast. Dit artikel betoogt dat we een hele andere kant opmoeten: naar valuta die helemaal onafhankelijk van de staat en haar grenzen opereren.

Locomotie (2011) – Lessen uit de Europese staatsschuldencrisis

Om een nieuwe Europese staatsschuldencrisis te voorkomen, moeten er een aantal harde lessen worden getrokken: schuif rekeningen niet door van de particuliere naar de collectieve sector, vermijdt als staat het maken van schulden, en voorkom een politiek Europa.

Locomotie (2010) – Een derde weg voor Europa

Het socialisme lag al op de vuilnisbelt maar de kredietcrisis liet zien dat ook in het kapitalisme een tendens richting afgrond werkt. Dit artikel schetst een Derde Weg die breekt met zowel kapitalisme als socialisme: de sociale driegeleding, met vrijheid in het cultuurleven, gelijkheid in het rechtsleven en broederschap in de economie. Dat kan je zeer concreet uitwerken.