Artikelen

Hieronder vindt u een selectie van artikelen door de jaren heen.

Maatschappij 3.0 – Vrijheid, gelijkheid, broederschap (Seizoener, lente 2013)

Het is weinig bekend dat Rudolf Steiner een eigen maatschappijvisie heeft ontwikkeld: de sociale driegeleding. Deze visie geeft de samenleving vorm in drie van elkaar onafhankelijke gebieden: het geestesleven, het rechtsleven en het economisch leven die elk volgens hun eigen principe functioneren – respectievelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap. De uitwerking hiervan levert verrassende conclusies op. Lees verder…

Hoe IJsland uit de crisis komt (Locomotie, oktober 2012)

De inwoners van IJsland gaan wel op een heel bijzondere manier om met de financiële crisis. Terwijl overal in het Westen belastingbetalers opdraaien voor de wandaden van bankiers, weigerde de IJslandse bevolking tot twee keer toe per referendum om de kosten van de kredietcrisis op zich te nemen. In plaats daarvan vaardigden ze arrestatiebevelen uit tegen een aantal hoofdverantwoordelijken en besloten ze een nieuwe grondwet te schrijven die een herhaling van de financiële crisis moet voorkomen. Intussen bloeit de IJslandse economie op en laat het land zo’n beetje de hoogste groeipercentages van Europa zien. Lees verder

De Euro is een politieke constructie (Locomotie, maart 2012)

Het is tijd om een evidente waarheid onder ogen te zien: de euro is een politieke constructie die geen economische basis heeft. De euro kon er alleen komen door het ondemocratische karakter van de Europese Unie. De eurocrisis wordt nu aangepakt met maatregelen die de democratie alleen maar verder in het slop brengen: het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) en de nieuwe Europese begrotingsregels. Het is tijd om naar alternatieven voor de euro te kijken. Lees verder

Vrijheid en democratie in Nederland: back to the future? (Locomotie, februari 2011)

Net als bijvoorbeeld de Zweden hebben Nederlanders decennia lang geloofd dat ze in het beste land ter wereld woonden. Democratie, vrijheid van meningsuiting, progressief-liberale politiek, rechten van minderheden: wij stonden bovenaan de internationale ranglijstjes, althans dat was de beleving in Nederland gidsland. Dat is echter een fabeltje. In feite liggen onze grootste politieke verworvenheden in het verleden, en heeft de reactie in het moderne Nederland de klok eeuwen teruggedraaid. Lees verder

Waarom ontwikkelingshulp niet werkt (Locomotie, 2009)

Ondanks de (deels) goede bedoelingen heeft ontwikkelingshulp negatieve bijeffecten die sterker zijn dan de intenties. Na 60 jaar en 2,3 biljoen dollar verder neemt internationaal de roep toe om alternatieve wegen te bewandelen. Deel één van een serie over de economische ontwikkeling van Afrika. Lees verder

Baas in eigen hoofd (Locomotie, 2008)

Uit SCP-onderzoek (De sociale staat van Nederland 2007) blijkt dat het handhaven van de vrije meningsuiting inmiddels bovenaan het lijstje van dringende problemen in de ogen van burgers staat. Het laat de sociale zekerheid, een stabiele economie en criminaliteitsbestrijding achter zich. De vrije meningsuiting staat in Nederland veel zwakker dan vaak wordt gedacht. In feite is het Amerikaanse systeem veel logischer en rechtvaardiger dan de kromme Nederlandse wetgeving. Lees verder

De Europese Grondwet: het woord is aan u (Jonas Magazine, april 2005)

Op 1 juni wordt een nationaal referendum gehouden over de Europese Grondwet. Volgens de regering zal deze grondwet de EU democratischer en efficiënter maken. Is dat zo? Een kritische beschouwing. Lees verder

People’s vengeances: The Dutch referendum (ECLR, nr. 1, 2005)

Op 1 juni 2005 verwierp 61,5 procent van de Nederlanders de Europese Grondwet. De opkomst was met 63,3 procent onverwacht hoog. Het was het eerste referendum in de Nederlandse geschiedenis, mogelijk gemaakt door een aantal verrassende politieke ontwikkelingen. Dit artikel belicht de geschiedenis en de juridische opzet van het referendum, en analyseert de uitkomst. Lees verder

Overheid zal debat moeten stimuleren (Comma, december 2003)

Nederland heeft als enige land in Europa nog nooit een nationaal referendum gehouden – laat staan dat we een referendumcultuur hebben. In 2004 zal ons land wellicht collectief naar de stembus gaan om te stemmen over de Europese Grondwet. Aan welke voorwaarden moet een goed georganiseerd referendum voldoen? Lees verder

Weinig mis met democratie in Californië (Financieele Dagblad, 23 augustus 2003)

De recall-verkiezingen in Californië worden afgedaan als een klucht. Maar de zittende Democratische gouverneur Davis kan wel degelijk wanbeleid en kiezersbedrog verweten worden. De ‘recall’ vormt een bewijs van een vitale democratie. Lees verder

Zwitserland: de echte vernieuwing (Jonas Magazine, januari 2002)

Met haar directe democratie, haar federalisme en haar anarchistische kiesstelsel geldt Zwitserland als het belangrijkste voorbeeld van politieke vernieuwing in Europa. Lees verder

Jihad versus McWorld: Achtergronden bij de ‘War on Terrorism’ (Motief, november 2001)

De onmenselijke, duizenden levens verwoestende aanslagen in de Verenigde Staten hebben tot een golf van emoties in het Westen geleid. In feite zijn we getuige van een nieuwe ronde in de mondiale strijd tussen de sferen van McWorld, het westerse globale kapitalisme – en Jihad, die zich vanuit onder andere religieus fanatisme, etnische stammenstrijd en heilstaatideologieën tegen McWorld verzet. Beiden doen echter een aanval op het middengebied van democratie en menselijke oplossingen. Lees verder

Grotere EU moet zaak van de burgers zijn (NRC Handelsblad, 13 september 2000)

Antwoord op een pleidooi van oud-Europees Commissaris Frits Bolkestein tegen een referendum over de uitbreiding van de Europese Unie. Lees verder